top of page
Seagulls

Apie

UAB „Miesto energija“ Klaipėdos LEZe šilumos tiekimo veiklą vykdo nuo 2003 m. Bendrovė šiuo metu tiekia šilumą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (toliau – LEZ)  – pramonės įmonėms.

UAB „Miesto energija“ tiekia šilumą vartotojams LEZ, vadovaudamasi Energetikos veiklos licencija Nr. L4–ŠT–KL–002, išduota 2013 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1–2105.

 

Bendrovė nuosavo šilumos gamybos šaltinio Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje neturi, nes skatina konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje ir perka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurią nuosavais šilumos perdavimo tinklais tiekia LEZ vartotojams.

bottom of page