top of page

Veiklos rodikliai

Šilumos ūkio įstatymas šilumos tiekėjams numato pareigą šilumos supirkimą vykdyti šilumos aukciono būdu, o nuo 2018 m. birželio mėn. – per UAB "BALTPOOL" administruojamą šilumos aukciono sistemą.

Informaciją apie UAB "Miesto energija" vykdomus šilumos pirkimo aukcionus galite peržiūrėti BALTPOOL tinklapyje

bottom of page