top of page

Reguliuojamos veiklos aprašas

UAB „Miesto energija“ tiekia šilumą vartotojams Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (toliau – LEZ), vadovaudamasi Energetikos veiklos licencija Nr. L4–ŠT–KL–002, išduota 2013 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1–2105.

 

Bendrovė nuosavo šilumos gamybos šaltinio Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje neturi, nes skatina konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje ir perka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurią nuosavais šilumos perdavimo tinklais tiekia LEZ vartotojams.

 

UAB „Miesto energija“ Klaipėdos LEZe šilumos tiekimo veiklą vykdo nuo 2003 m. Bendrovė šiuo metu tiekia šilumą 15–ai Klaipėdos LEZ vartotojų – pramonės įmonių.


Bendrovės paslaugų kainos nustatomos laikantis apskaitos atskyrimo principų, numatytų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų metodikoje. Tai reiškia, kad bendrovės pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai tvarkomi atskirai pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški verslo subjektai.

 

Apskaitos atskyrimo principai išdėstyti bendrovės patvirtintame Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistemos apraše (toliau – RAS) – bendrovės apskaitos sistemoje, suformuotoje ir naudojamoje kainų reguliavimo tikslais. RAS netaikoma organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page