top of page

Ataskaitos

Bendrovės valdymas. Pagal UAB „Miesto energija“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, gen. direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

 

UAB „Miesto energija“ metinė atskaitomybė už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.: 

nepriklausomo audito išvada ir šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos

nepriklausomo audito išvada ir finansinės ataskaitos

 

šilumos tiekimo sąnaudos

bottom of page