top of page

Privatumo politika

1.    Apie
1.1.    www.miestoenergija.lt portalas renka duomenis apie lankytojus, siekiant nustatyti, ar portalas yra naudingas, informatyvi ir kaip jį tobulinti ateityje.
1.2.    Rinkdami duomenis portale, visada vadovaujamės šia Privatumo politika, kurioje pateikta išsami informacija apie tai, kokie duomenis renkami, kai jie naudojami, ir kas turi prieigą prie šių duomenų.
1.3.    Kiekvienas lankytojas turi teisių, kurios suteikia jam galimybę kontroliuoti savo privatumą, o mes užtikriname galimybę jomis pasinaudoti ir toliau pateikiame informaciją, kaip lankytojai gali tai padaryti.

2.    Duomenų valdytojas
2.1.    Lankytojų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra UAB „Miesto energija" (toliau - Bendrovė). Kontaktinius duomenis rasite ČIA
2.2.    Atitinkamos Bendrovės pareigos ir santykiai lankytojų atžvilgiu yra apibrėžti jų tarpusavio susitarime. Visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu privatumas@e-energija.lt.

3.    Bendrosios nuostatos
3.1.    Ši Privatumo politika nustato portalo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankytojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3.2.    Lankytojai, patys nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4.    Portalo lankomumo statistika
4.1.    Bendrovė tobulina savo portalą ir siekia, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Taip pat, vykdant susitarimus su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo klausimais, Bendrovei svarbu žinoti, kiek lankytojų prisijungė, kuri informacija yra aktualiausia portalo lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys. Bendrovė naudoja šiuos duomenis turėdama teisėtą interesą, taip pat siekdama suprasti savo lankytojų poreikius ir teikti paslaugas bei padaryti skelbiamą informaciją labiau prieinama.
4.2.    Bendrovė renka šią informaciją naudodama automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia užfiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi portalu. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
4.3.    Bet kuris lankytojas bet kuriuo metu gali išjungti duomenų apie jį rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai atlikti -  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

5.    Slapukai (angl. Cookies)
5.1.    Kas yra slapukai?
5.1.1.    Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį portalas išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai lankytojas apsilanko portale. Tai leidžia portalui tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad lankytojui nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius portale ar naršant po jos atskirus tinklapius.
5.2.    Kaip Bendrovė naudoja slapukus?
5.2.1.    Bendrovė naudoja slapukus, kad surinktų lankytojų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos portalo ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia portalui prisiminti lankytojo sistemą ir nustatymus.
5.2.2.    Slapukai yra įdiegiami lankytojo įrenginyje tik lankytojui sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam portalo veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei lankytojas nesuteikia portalui teisės naudoti slapukus, kai kurios portalo funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
5.2.3.    Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti portalo techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
5.3.    Kaip valdyti slapukus?
5.3.1    Lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus – kaip tai padaryti - http://www.youronlinechoices.com/lt/.  

6.    Serverio įrašai
6.1.    Serveris, kuriame talpinamas portalas, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (lankytojo atidaromo portalo adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad portalas tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
6.2.    Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti portalo techninį prieinamumą ir saugumą.

7.    Profiliavimas
7.1.    UAB „Miesto energija" gali naudoti portalo lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines. Taip pat portalas sukuria individualų asmeninį profilį savo vartotojams.
7.2.    Portalo paslaugos teikiamos posistemio paskyroje (toliau – paskyra), prie kurios vartotojas gali prisijungti naudodamasis specialiai jam sukurtu prisijungimu, suteikiančiu galimybę identifikuoti vartotoją, naudojant suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (toliau – prisijungimo duomenys).
7.3.    Prisijungimo duomenys suteikiami būsimajam vartotojui atvykus į E energiją ir pateikus nustatytos formos prašymą naudojantis portalo suteikiamomis galimybėms.
7.4.    Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie portalo slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti jam suteiktų prisijungimo prie portalo posistemės duomenų, o juos atskleidus  ir (ar) sužinojus apie galimą atskleidimo tretiesiems asmenims faktą, nedelsiant kreiptis į savo rajono UAB "Miesto energija" grupės įmonę su prašymu pakeisti prisijungimo duomenys, o atskleistus – užblokuoti.

8.    Kas turi prieigą prie duomenų
8.1.    Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, atsakingi už šių duomenų analizę ir portalo tobulinimą.
8.2.    Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia portalo turinio valdymo įrankius arba talpinimo (angl. hosting) paslaugas.
8.3.    „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai -  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.
8.4.    Prieigą prie vartotojų prisijungimo duomenų turi Bendrovės darbuotojai, dirbantys IT ir vartotojų aptarnavimo padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų suteikimą, pakeitimą.

9.    Kiek ilgai saugomi duomenis
9.1.    www.miestoenergija.lt portalas naudoja surinktus lankomumo duomenis analizei 50 mėnesių.
9.2.    Slapukai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

10.    Atsakomybės ribojimas
10.1.    Portalo specializacija – informacijos pateikimas portalo posistemėje bei įvairiausių vartotojams aktualių naujienų publikavimas. Tačiau už konsultacijų panaudojimą atsakingas pats vartotojas. Portalo pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų. Bendrovė pasilieka sau teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus ar pataisas. Bendrovė negarantuoja, kad portalo posistemių paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad portalo posistemės paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Lankytojas supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią jis skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis portalu ar portalo posistemės paslauga, yra išimtinai lankytojo dispozicijoje bei rizikoje, dėl to privalo imtis deramų saugumo priemonių, ir tik lankytojas atsako už žalą, padarytą lankytojo kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai.
10.2.    Bendrovė visai atvejais neatsako už vartotojo netinkamą ir (ar) neatsargų elgesį su prisijungimo prie portalo posistemės duomenimis ir dėl to kylančių ar kilusių bet kokių pasekmių juos praradus ar tapus žinomiems tretiesiems asmenims. Vartotojas privalo laikyti jam suteiktus prisijungimo duomenis paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.


11.    Lankytojo teisės ir kaip galima jomis pasinaudoti
11.1.    Susisiekus su B
endrove el. paštu privatumas@e-energija.lt, galima pasinaudoti teise:
11.1.1.    susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
11.1.2.    prašyti ištaisyti asmens duomenis;
11.1.3.    prašyti ištrinti asmens duomenis;
11.1.4.    jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis.
11.1.5.    Kai kuriais atvejais galima turėti teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
11.2.    Lankytojas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatas.
11.3.    Jei lankytojas prašo ištrinti jo asmens duomenis, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su UAB "Miesto energija".

12.    Teisė pateikti skundą
12.1.    Jei lankytojas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į privatumą, jis gali pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje jis gyvena. Tokių institucijų kontaktiniai duomenys http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

13.    Pasiūlymai
13.1.    Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums privatumas@e-energija.lt

Anchor 1
bottom of page